Om oss

Blomstrande inspiration sedan 1957

Miljö

Kallhälls Blomtserhandel har under många år arbetat aktivt med miljöfrågor både här i butiken men också delat ut ett miljöstipendium tillsammans med sina leverantörer till ett UF-företag på Järfälla gymnasium de senaste 5 åren. Vi är miljöcertifierade enligt Susa.


  • 2022 fick Kaj Interfloras utmärkelse Årets hållbarhetsambassadör
  • 2013 fick Kaj Järfälla kommuns miljöstipendium
  • 2005 fick Kaj Interfloras miljöstipendium

MILJÖPOLICY

 

Kallhälls blomsterhandel med sin verksamhet i Kallhäll, Järfälla. Grundat 1957.

Vi säljer i huvudsak snittblommor och krukväxter, direkt till kund eller via Interfloras blommogramförmedling. Våra produkter är naturliga men vår verksamhet ger ändå upphov till miljöstörningar inom områden som odling, transport, avfall, energi och förpackning. Vi ser det som vårt ansvar att ständigt förbättra vårt miljöarbete och minska vår negativa miljöpåverkan. Miljölagstiftningen är ett minimikrav för vårt miljöarbete.

 

1: Vi ska öka vårt utbud av miljövänligt odlade blommor genom att prioritera grossister som tar sitt miljöansvar och som i sin tur påverkar odlarna.

2: Vi ska prioritera miljö i vår bedömning och val av övriga leverantörer och deras produkter.

3: Vi ska minimera vår klimatpåverkan genom energieffektivare butiker och smartare och mer miljöanpassade transportlösningar.

4: Vi ska minimera avfallsmängderna genom att använda färre och bättre förpackningar och material samt genom att återanvända, kompostera, återvinna eller energiutvinna det avfall som ändå skapas.

5: Vi ska engagera alla medarbetare i förbättringsarbetet och öppet redovisa resultaten av vårt miljöarbete till våra kunder och andra intressenter.

Dessutom prioriterar vi de odlare som aktivt arbetar både med miljö- och välfärdsprogram runt om i världen.